Για εμάς, το πολύ σημαντικό κομμάτι αποτελεί η υγεία και η ασφάλεια των κατασκηνωτών που διαμένουν στο REA SUMMER CAMP.

Στο REA SUMMER CAMP, υπάρχει οργανωμένο ιατρείο όλο το 24ωρο. Μαζί με την αίτηση εγγραφής, θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε ένα μικρό ιστορικό για το παιδί σας, έτσι ώστε το κάθε παιδί να μπορεί να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του.

Για τα αναγκαία φάρμακα γίνεται η κατάλληλη σήμανση. Φυλάσσονται στο ιατρείο και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες σας.
Το ιατρικό προσωπικό μας είναι πάντα παρόν για να προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη στα παιδιά μας.

Επιπλέον, το ιατρικό προσωπικό μας, προσφέρει απλά μαθήματα πρώτων βοηθειών και πραγματοποιεί σεμινάρια για ασφάλεια και για κοινωνικά θέματα, όπως το πρόβλημα του καπνίσματος, αλλά και της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Επίσης, πραγματοποιούνται και ασκήσεις ετοιμότητας,για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδράσουν τα παιδιά, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.