Τα παιδιά, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, βρίσκονται υπό την επίβλεψη του έμπειρου, ειδικευμένου προσωπικού μας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο χώρος φυλάσσεται από ειδική υπηρεσία φύλαξης και ελέγχεται από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Η είσοδος της κατασκήνωσης παραμένει κλειστή και όλοι οι επισκέπτες ελέγχονται. Πιθανές επισκέψεις των γονέων πραγματοποιούνται σε προβλεπόμενους χώρους και χρόνους επισκεπτηρίου. Στα παιδιά δεν επιτρέπεται η έξοδος από τον χώρο της κατασκήνωσης εκτός αν συνοδεύονται από τον νόμιμο κηδεμόνα τους.

Δεν συνιστάται να φέρνουν στην κατασκήνωση τα παιδιά, αντικείμενα αξίας. Εντούτοις, αν επιλέξετε διαφορετικά, προτείνουμε να αφήνουν στην Υποδοχή για ασφαλή φύλαξη, μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας.

Η διεύθυνση της Κατασκήνωσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία για χρήματα ή αντικείμενα που δεν τελούν υπό τη φροντίδα της.