Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας (πέραν των 3 ωρών μαθήματος την ημέρα), θα είναι βιωματική και τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν το γλωσσικό τους επίπεδο, μέσα από το παιχνίδι, τις αθλητικές δραστηριότητες, το χορό, το τραγούδι και την επικοινωνία, αλλά και τη συναναστροφή με τους ομαδάρχες και τους άλλους κατασκηνωτές.

Οι ομαδάρχες έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα και η επικοινωνία των παιδιών, μαζί τους, θα είναι στα Αγγλικά, εξασφαλίζοντας έτσι την ξεκούραστη και ταχύτατη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών, μέσα σε ένα διασκεδαστικό και ευχάριστο πλαίσιο.

Εξαίρεση αποτελεί το ιατρικό προσωπικό, με το οποίο τα παιδιά θα μπορούν να επικοινωνούν στη μητρική τους γλώσσα, για οτιδήποτε προκύψει. Επίσης, αν και το προσωπικό της κατασκήνωσης είναι αγγλόφωνο, θα υπάρχει πάντα και ελληνόφωνο προσωπικό, για περιπτώσεις ανάγκης. Φυσικά, η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται στα Ελληνικά.

Κάθε μέρα θα πραγματοποιούνται τρία ωριαία* μαθήματα Αγγλικών, σε ολιγομελή τμήματα, που θα διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των κατασκηνωτών. Ακόμα και στην τάξη, όμως, τον πρώτο λόγο θα έχει το παιχνίδι και η διαδραστική και διασκεδαστική μάθηση, στο πλαίσιο πάντοτε ενός δομημένου προγράμματος.

Βιβλία, γραφική ύλη και τετράδια ασκήσεων, παρέχονται από την κατασκήνωση. Οι καθηγητές/τριες, των Αγγλικών, έχουν πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία παιδιών και στην πλειονότητά τους, έχουν την Αγγλική γλώσσα ως μητρική τους, εξασφαλίζοντας έτσι, τη σωστή προφορά και εκφορά του λόγου των παιδιών.

 

*η καθαρή διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται στα 45'-50'