Η κατασκήνωση απευθύνεται σε παιδιά 10 ετών και άνω, που έχουν ολοκληρώσει την Junior B τάξη στα Αγγλικά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογο πιστοποιητικό, παρέχεται σύντομο τεστ αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας, από τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών PALSO.

Η κατασκηνωτική εμπειρία θα είναι αμιγώς αγγλική και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι σημαντικό, τα παιδιά να έχουν βασικές επικοινωνιακές δυνατότητες στην αγγλική γλώσσα.